FORMIAX

 

Jednoduchý úrok - s istinou

 

 

BH = budúca hodnota

SH = súčastná hodnota

i = úroková sadzba

n = doba v rokoch

ČO TO JE ?
Jednoduchý úrok je úrok počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj fixné náklady

Zadajte variabilné náklady

Zadajte cenu výrobku alebo služby

PRÍKLAD:

Úroková miera je 5% ročne. Do banky sme vložili 10.000 Eur. Úroky z vkladu zakaždým vyberieme. Takto to robíme 5 rokov.

Teda do hore uvedeného vzorca dosadíme hodnoty

BH=10000*(0,05*5),

BH=12500

Po 5 rokoch máme našetrených aj s istinou 12.500 Eur (za predpokladu, že sme úroky vyberali). Inak pozri zložený úrok

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE