FORMIAX

 

Rentabilita tržieb

 

 

CZ = čistý zisk

T = tržby

ČO TO JE ?
Rentabilita tržieb angl. Return on Sales ( ROS ) často označovaná ako zisková marža vyjadruje koľko percent z tržieb tvorí čistý zisk.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj tržby

Zadaj čistý zisk

PRÍKLAD:

V podniku sú tržby napr. 1.000.000 Eur a zisk po zdanení je 400.000 Eur.

Teda:

400.000/1.000.000=0,4 teda 40 %

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE: