FORMIAX

 

Umorovateľ

 

 

anuita = pravidelne sa opakujúca čiastka

SH = súčastná hodnota

i =úrok

n = počet období

ČO TO JE ?
Umorovateľ určuje čiastku, ktorú musíme pravidelne splácať za poskytnutý úver na určité obdobie pri určitej úrokovej miere.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj menu v ktorej chceš počítať. napr. Eur

Zadaj výšku úveru

Zadajte výšku úrokovej sadzby p.a. za poskytnutý úver

Zadajte dĺžku trvania úverového vzťahu v rokoch alebo mesiacoch

PRÍKLAD:

Spoločnosť si chce vypožičať 50.000 Eur od banky s ročnou úrokovou mierou 6%. Dlh chce splatiť za 4 roky pravidelným ročným splácaním časti dlhu. Koľko bude teda musieť pravidelne ročne splácať?

Použijeme vzorec uvedený vyššie a

anuita=50.000*(0,06/1-(1+0,06)na4)

anuita=14429.57

Ročná splátka je teda 14.429,57 Eur

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE