FORMIAX

 

Sporiteľ

 

 

BH = budúca hodnota

anuita = pravidelná čiastka ktorá chceš odkladať

i = úroková miera

n = počet období

ČO TO JE ?
Sporiteľ určuje konečnú čiastku, ktorú našporíme po pravidelnom vkladaní rovnakých čiastok na úročený účet po uplynutí určitého obdobia. Jedná sa o obrátenú hodnotu fondovateľa.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj menu v ktorej chceš počítať. napr. Eur

Zadaj ročnú čiastku, ktorú chcete odkladať

Zadajte výšku úrokovej sadzby p.a. ( napr. na bežnom alebo termínovanom účte )

Zadajte dobu v v rokoch po ktorú chcete sporiť

PRÍKLAD:

Pravidelne sporíme ročne 1000 Eur. Úrokovú mieru predpokladáme 3% a sporiť chceme 20 rokov.

Výslednú hodnotu vypočítame nasledovne 1000 * (((1+0,03) na 20)-1)/0,03 = 1000* ((1,03 na 20)-1)/0,03=1000*(1,81-1)/0,03=1000*(0,81/0,03) =26870.37

Nasporen8a suma po 20 rokoch je teda 26870,37 Eur

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE