FORMIAX

 

Rentabilita kapitálu

 

 

CZ =čistý zisk

K = investovaný kapitál (aj požičaný)

ČO TO JE ?
Rentabilita kapitálu (ROE) ukazuje akú časť kapitálu tvoria výnosy alebo koľko čistého zisku pripadá na jednu menovú jednotku investovaného kapitálu.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj investovanú sumu (kapitál)

Zadaj tržby za rok

Zadaj náklady za rok

PRÍKLAD:

Investoval som 10.000 Eur. Zisk z tejto investície bol 2000 Eur.

Potom

ROE=2000/10.000

ROE=0,2 teda 20%

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE