FORMIAX

 

Jednoduchý úrok - bez istiny

 

 

BH = budúca hodnota

SH = súčastná hodnota

i = úroková sadzba

n = doba v rokoch

ČO TO JE ?
Jednoduchý úrok je úrok počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj menu v ktorej chceš počítať. napr. Eur

Zadaj vkladanú sumu (kapitál)

Zadaj úrokovú mieru ročne v %

Zadaj dobu investovania kapitálu (v rokoch)

PRÍKLAD:

Úroková miera je 5% ročne. Do banky sme vložili 10.000 Eur. Úroky z vkladu zakaždým vyberieme. Takto to robíme 5 rokov.

Teda do hore uvedeného vzorca dosadíme hodnoty

BH=10000*(0,05*5)-10000,

BH=2500

Na úrokoch sme za 5 rokov získali 2500 Eur.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE