FORMIAX

 

PEG ratio

 

 

PE ratio

Rast zisku = (EPS Zisk na akciutento rok - EPS minulý rok) - 1

ČO TO JE ?
PEG ratio alebo PEG pomer označuje pomer podiel trhovej ceny akcie k zisku na akciu a k rastu zisku.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj súčastnú trhovú cenu akcie

Zadaj aktuálny ročný zisk na akciu - EPS

Zadaj minuloročný zisk na akciu

PRÍKLAD:

Trhová cena akcie firmy A je = $46

Zisk na akciu firmy A je tento rok = $2.09

Zisk na akciu firmy A je minulý rok = $1.74

P/E ratio firmy A = $46 / $2.09 = 22

Rast zisku firmy A = ($2.09 / $1.74) - 1 = 20%

PEG ratio firmy A = 22 / 20 = 1.1

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE: