FORMIAX

 

PE ratio

 

 

ČO TO JE ?
P/E ratio alebo P/E pomer označuje pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj súčastnú trhovú cenu akcie

Zadaj aktuálny ročný zisk na akciu - EPS

PRÍKLAD:

Súčastná trhová hodnota akcie alebo iného aktíva je 102 Eur. Zisk po zdanení pripadajúci na 1 akciu alebo inú jednotku aktíva 5.21 Eur

Teda

PE=102/5,21

PE=19,58

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE