FORMIAX

 

ROA ratio

 

 

CZ = čistý zisk

CA = celkové aktíva

ČO TO JE ?
Rentabilita aktív ( ROA ) vyjadruje výnosnosť aktív, alebo aká časť zisku bola vygenerovaná z investovaného kapitálu (efektivita využitia investovaného kapitálu). Čím vyššia je hodnota ukazovateľa rentability aktív, tým lepšie.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj čistý zisk pripadajúci na Vašu investíciu

Zadajte celkovú výšku Vašej investície

PRÍKLAD:

Investoval som 10.000 Eur. Zisk z tejto investície bol 2000 Eur.

Potom

ROA=2000/10.000

ROA=0,2 teda 20%

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE