FORMIAX

 

Bod zvratu

 

 

Q = bod zvratu

FN = Fixné náklady

p = cena za 1 výrobok - službu(kus)

b = variabilné náklady na kus

ČO TO JE ?
Bod zvratu určuje pri akom vyrobenom a predanom množstve výrobkov alebo služieb sa výroba (predaj) stáva efektívnym. Vypočíta sa s pomocou fixných a variabilných nákladov a ceny výrobku (služby).

 

 

VÝPOČET:

Zadaj fixné náklady

Zadajte variabilné náklady na kus výrobku alebo služby

Zadajte cenu výrobku alebo služby

PRÍKLAD:

Predajná cena výrobku je 20 Eur, variabilné náklady sú 12 Eur, fixné náklady podniku dosahujú 3.200.000 Eur. Určite bod zvratu.

Q=3.200.000/(20-12)

Q=400.000

K vyrovnaniu nákladov a výnosov je treba teda vyrobiť 400.000 výrobkov.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE