FORMIAX

 

Zložený úrok

 

 

BH = budúca hodnota

SH = súčastná hodnota

i = úroková sadzba

n = doba v rokoch

ČO TO JE ?
Zložený úrok - zložené úročovanie je spôsob pripočítavania úrokov k istine, kedy sa vypočítaný úrok pripočíta na konci úrokovacieho obdobia a v ďalšom období sa úrok vypočíta z tejto navýšenej sumy.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj menu v ktorej chceš počítať. napr. Eur

Zadaj vkladanú sumu (kapitál)

Zadaj úrokovu mieru ročne v %

Zadaj dobu investovania kapitalu (v rokoch)

PRÍKLAD:

V účet v banke vložíte 10.000 Eur a to na 5 rokov pri úrokovej miere 4%, pričom sa Vám úroky pripočítajú na konci roka.

Potom

         
    5    
BH= 10.000(1+0,04)   = 12167

Našporená suma po 5 rokoch pri použití zloženého úročenia je 12.167 Eur

 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE