FORMIAX

 

ROI ratio

 

 

CI = cena investície

SH = súčasná hodnota

n = počet rokov

ČO TO JE ?
Návratnosť investície alebo angl. Return of investment ( ROI ) označuje pomer trhovej ceny investície k nákladom investície alebo celkový zisk z investície.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj trhovú cenu kúpených akcii alebo iného aktíva

Zadaj cenu za ktorú si akcie alebo iné aktívum kúpil spolu s poplatkami a inými nákladmi na kúpu

Zadaj dobu investície v rokoch

PRÍKLAD:

Napr. investovali sme 10.000 Eur pred 5 rokmi. Hodnota investície dnes je 30.000 Eur

Do hore uvedeného vzorca dosadíme hodnoty.

ROI=(30.000-10.000)/5=0,4.

Teda hodnota ROI je 40 perc alebo ročné zhodnotenie je 40 perc.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE