FORMIAX

 

ROE ratio

 

 

CZ =čistý zisk

K = investovaný kapitál (vlastný)

ČO TO JE ?
Rentabilita vlastného kapitálu (Return of equity - ROE ) vypovedá o efektívnosti využívania vlastného kapitálu( vlastného ale nie požičaného). Z dlhodobého hľadiska by sa hodnota ROE mala pohybovať nad výnosnosťou nízko rizikových aktív napr. štátne dlhopisy, úroky v bankách. V opačnom prípade je pre investora výhodnejšie investovať do týchto aktív a nepodstupovať také vysoké riziko.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj čistý zisk pripadajúci na Vašu investíciu

Zadajte výšku Vašej investície

PRÍKLAD:

Investoval som 10.000 Eur. Zisk z tejto investície bol 2000 Eur.

Potom

ROE=2000/10.000

ROE=0,2 teda 20%

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE