FORMIAX

 

Tlaková sila

 

 

F = Tlaková sila

S = plocha

ČO TO JE ?
Jedná sa o silu pôsobiacu kolmo na určitú plochu.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj tlakovú silu

Zadaj plochu

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Jaký tlak vyvolá síla o velikosti 45 KN, která působí na plochu 4,5 m 2 .

F = 45KN = 45 000 N

S = 4,5 m2

p = F : S

p = 45 000 : 4,5 p = 10 000 Pa = 10 KPa

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE