FORMIAX

 

Gravitačná sila

 

 

Fg = Gravitačná sila

m = hmotnosť

g = gravitačné zrýchlenie (cca 9,81N/kg)

ČO TO JE ?
Gravitačná sila je sila, ktorou pôsobí zem na ľubovoľné teleso a je priamo úmerne závislá na hmotnosti telesa.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hmotnosť priťahovaného telesa v kg

PRÍKLAD:

Hmotnosť telesa je 8 kg. Aká je gravitačná sila?

Fg=m.g

Fg=8.9,81

Fg=78,48

Gravitačná sila je 78,48 Newtonov (N)

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE