FORMIAX

 

Hydrostatická vztlaková sila

 

 

Fvz = V*ρk*g

V - objem vyplačenej kvapaliny,

pk - - hustota kvapaliny,

g - gravitacné zrýclenie - 9,81 m/s2.

ČO TO JE ?

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná veľkosti tiaže kvapaliny vytlačenej ponorenou časťou telesa. 

Na teleso pôsobí tiažová sila FG zvisle nadol a pri ponáraní do kvapaliny aj hydrostatická vztlaková sila Fvz zvisle nahor.

 

 

VÝPOČET:

Objem telesa:

Hustota kvapaliny v kg na m3:
Gravitačné zrýchlenie :
Počet desatinnych miest:

PRÍKLAD:

Kámeň má objem  9 dm3. 
Jak velká vztlaková síla na neho pôsobí keď sa ponorí celkom do vody?

 V = 9 dm3 = 0,009 m3 ;

ρk  = 1000 kg/m3  ; 

g = 9.81 m/s2  ; 

Fvz = V. ρk .g;   Fvz = 0,009.1000.10 ;  

Fvz = 98,1 N

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE