FORMIAX

 

Čas

 

 

t = čas

s = dráha

v = rýchlosť

ČO TO JE ?
Čas (značka t z angl. time, lat. tempus) je v súčasnosti definovaný ako jedna z niekoľkých fundamentálnych kvantít. V našom prípade ide o podiel dráhy a rýchlosti.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj jednotku vzdialenosti m (metre) alebo km (kilometre)

Zadaj jednotku rýchlosti m/s (metre za sekundu) alebo km/h (kilometre za hodinu)

Zadaj vzdialenosť

Zadaj rýchlosť

PRÍKLAD:

Auto prejde 200 km rýchlosťou 50 km/h. Za aký čas prejde túto vzdialenosť?

t=s/v

t=200/50

t=4

Auto prejde vzdialenosť za 4 hodiny.

 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE