FORMIAX

 

Atmosferický tlak

 

 

pa= Atmosferický tlak

h = výška

 = hustota

g = gravitačné zrýchlenie (cca 9,81 m/s)

ČO TO JE ?
Jedná sa o  tlak, spôsobený atmosférou zeme a je vyvolaný tiažou vzduchového stĺpca. Jednotka je Pascal (Pa).Priemerný atmosférický tlak na úrovni morskej hladiny je približne 101,3 kPa

 

 

VÝPOČET:

Zadaj výšku v metroch

Zadaj hustotu vzduchu v kg/m3. Orientačné hodnoty hustoty vzduchu nájdeš TU

PRÍKLAD:

Atmosféra zeme má výšku cca 100 km. čo je 100.000 m. Hustota suchého vzduchu pri 0 stupňoch Celzia je 1,2959 kg.m3. Aký je veľký atmosferický tlak v tomto prípade je približne

pa=h*g*p

pa=100000*1,2959*9,81

pa=127127.79

Atmosferický tlak je 127127.79 Pa(Pascalov)

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE