FORMIAX

 

Archimedov zákon

 

 

Fv = FG + Fvz

Fv - vśledná sila,

Fg - tiažová sila,

Fvz - výsledná sila

ČO TO JE ?

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná veľkosti tiaže kvapaliny vytlačenej ponorenou časťou telesa. 

Na teleso pôsobí tiažová sila FG zvisle nadol a pri ponáraní do kvapaliny aj hydrostatická vztlaková sila Fvz zvisle nahor. Výslednicou týchto síl je silaFv = FG + Fvz . Pritom smer tiažovej sily volíme obvykle za kladný a smer vztlakovej sily záporný. 

 

 

VÝPOČET:
hmotnost telesa v kg:

Objem telesa v m3:

Hustota kvapaliny v kg na m3:

Gravitačné zrýchlenie :

Počet desatinnych miest:
PRÍKLAD:

Hmotnos`t telesa je 1 kg a jeho objem 1 m3, Hustora vody 1000 kg/m3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE