FORMIAX

 

Hydrostatický tlak

 

 

ph = h * g * p

h - hĺbka kvapaliny

g - gravitačná zrýchlenie,  je hustota kvapaliny,

p - hustota.

ČO TO JE ?
Hydrostatický tlak v kvapalinách a plynoch (aerostatický tlak) je tlak spôsobený ich hmotnosťou. V gravitačnom poli zeme pôsobí tiaž silou na vrstvy pod nimi. Gravitačná sila prepočítaná na plochu vyjadruje hydrostatický tlak v danej výške (hĺbke).

 

 

VÝPOČET:
Hĺbka kvapaliny:

Gravitačné zrýchlenie:

Hustota kvapaliny v kg na m3:

Počet desatinnych miest:PRÍKLAD:

Aký je tlak v hĺbke 10 m pod hladinou vody?
hľbka = h = 10 m
hustota vody = g = 1000 kg / m3
gravitačné zrýchlenie = g = 9,81 N / kg

Hodnoty dosadíme do vzorca ph = h * g * p teda 10 * 9,81 * 1000 = 98,1

V hĺbke 10 m je tlak vody 98,1 kPa.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE