FORMIAX

 

Úverová kalkulačka

 

 

VÝPOČET:

Zadaj výšku úveru

Zadajte výšku úrokovej sadzby p.a. za poskytnutý úver

Zadajte dĺžku trvania úverového vzťahu v rokoch

PRÍKLAD:

Napr. požičiate si z banky celkom 10.000 Eur na dobu 30 rokov pri úrokovej sadzbe ročne 3 percentá.

Vaša ročná splátka bude 510.19 Eur a mesačná splátka 42.52 Eur.

 

 

KOMENTÁRE