FORMIAX

Matematické kalkulačky Fyzikálne kalkulačky Ekonomické kalkulačky Právne kalkulačky Iné kalkulačky Blog
Matematické kalkulačky Fyzikálne kalkulačky Ekonomické kalkulačky Právne kalkulačky Iné kalkulačky Blog

 

Na koľko km Vám vystačí palivo natakované za x Eur

 

 

VÝPOČET:

Zadaj menu v ktorej chceš počítať. napr. Eur

Zadajte sumu za ktorú tankujete

Zadaj spotrebu paliva na 100 km

Zadaj cenu paliva na Liter

PRÍKLAD:

Natankovali sme za 50 Eur. Jednotková cena paliva je 1,250 Eur/liter. Spotreba automobilu je 5 l na 100 km.

Teda;

50/1,250=40

Natankovali sme teda 40 litrov

40/5=8*100=800

S natankovaným palivom za 50 Eur prejdeme teda pribli6ne 800 km

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE