FORMIAX

 

Odmocnina

 

 

A = odmocnenec

n = odmocniteľ

ČO TO JE ?
n-tá odmocnina z čísla x je číslo y, pre ktoré platí, že y.y. ... y = x, kde sa y vyskytuje n-krát. Odmocnina je inverznou funkciou k mocnine. Platí, že n-tá odmocnina čísla x sa rovná 1/n-tej mocnine čísla x. .

 

 

VÝPOČET:

Zadaj číslo ktoré chceš odmocniť

Zadaj na koľkú chceš číslo odmocniť. Napr. na piatu - 5

PRÍKLAD:
Odmocnenec je napr. 16 a odmocniteľ je 4. Kedže odmocnina je inverzná funkcia k mocnine tak 3 odmocnina z 16 bude 16 na 1/4 teda 16 na 0,25 teda 2. Vypočítaj tu.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE