Zmluva o nájme motorového vozidla

Zmluva je určená prenajímateľom alebo nájomcom, ktorí chcú prenajať alebo si zobrať do nájmu akékoľvek motorové vozidlo ako osobne, motocykel, kamión alebo traktor a podobne.

Zaškrtni ak vyberáš túto možnosť:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Obec trvalého bydliska:
Ulica trvalého bydliska:
Čislo orientačné:
PSČ:
Názov banky:
Čislo účtu v tvare IBAN:Zaškrtni ak vyberáš túto možnosť:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Obec trvalého bydliska:
Ulica trvalého bydliska:
Čislo orientačné:
PSČ:

Výrobca:
Druh vozidla:?
Model:
Farba podľa TP:
Výrobné motora:
Výrobné č. karosérie (VIN):
Zdvihový objem motora:
Rok výroby:
Evidenčné číslo vozidla:
Stav tachometra (najazdených km):
Čislo technického preukazu:

Vady:
Zaškrtni ak vyberáš túto možnosť:
Cena nájmu:
Cena nájmu slovom:
Deň ku ktorému sa platí nájom:

Určitá do:
Koniec nájmu:
Neurčitá:
Výpovedná doba:?

Miesto odovzdania a prevzatia vozidla: ?
Miesto uzatvorenia zmluvy:
Dátum uzatvorenia zmluvy:X
Motorové vozidlá
Kúpna zmluva na motorové vozidlo
Darovacia zmluva na motorové vozidlo
Zmluva o nájme motorového vozidla
Iné
Zmluva o pôžičke
Domov-Zmluvy
Domov-Formiax-SK
Domov - Formiax