FORMIAX

 

Výpočet úrokov z omeškania podľa Obchodného zákonníka od 1.1.2009

 

 

Podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon 313/1990 Zb. v znení) ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

Týmto nariadením je nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka a pred 1.2.2013 nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

 

VÝPOČET:
Zadaj deň
Zadaj mesiac
Zadaj rok

PRÍKLAD:

Výška úrokov z omeškania v znení nariadenia vlády 568/2008 Z.z.ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády 87/1995 Z.z.


Od - Do

Základná úroková sadzba ECB

Úrok z omeškania

Od 1.1.2009 do 20.1.2009

2,50 %       

10,50 %

Od 21.1.2009 do 10.3.2009

2,00 %

10,00 %

Od 11.3.2009 do 7.4.2009

1,50 %

9,50 %

Od 8.4.2009 do 12.5.2009

1,25 %

9,25 %

Od 13.5.2009 do 12.4.2011

1,00 %

9,00 %

Od 13.4.2011 do 12.7.2011

1,25 %

9,25 %

Od 13.7.2011 do 8.11.2011

1,50 %

9,50 %

Od 9.11.2011 do 13.12.2011

1,25 %

9,25 %

Od 14.12.2011 do 10.7.2012

1,00 %

9,00 %

Od 11.7.2012 do 31.1.2013

0,75 %

8,75 %

Výška úrokov z omeškania v znení Nariadenia vlády č.21/2013 od 1.2.2013 aj v zmysle jeho novelizćie 3003/2014 Z.z. , § 1 ods.2 Nariadenia vlády


Od - Do

Základná úroková sadzba ECB

Úrok z omeškania § 1 ods.2  NV

1.2.2013

0,75 %       

9,75 %

8.5.2013

0,50 %       

9,50 %

13.11.2013

0,25 %

9,25 %

11.6.2014

0,15 %       

9,15 %

10.9.2014

0,05 %

9,05 %

9.12.2015

0,05 %       

9,05 %

16.3.2016

0,00 %

9 %

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE