FORMIAX

 

Tarifná odmena advokáta advokáta

 

 

ČO TO JE ?

Podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb je Tarifná odmena advokáta advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby je: (1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je do 165,97 eura           16,60 eura, nad 165,97 eura do 663,88 eura        16,60 eura + 1,66 eura za každých aj začatých prevyšujúcich   sumu         33,19 eura 165,97eura, nad 663,88 eura do 6 638,78 eura     41,49 eura + 9,96 eura za každých aj začatých prevyšujúcich sumu           331,94 eura 663,88 eura, nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura            220,74 eura + 16,60 eura za každých aj začatých prevyšujúcich sumu           1 659,70 eura 6 638,78 eura, nad 33 193,92 eura     486,29 eura + 6,64 eura za každých aj začatých prevyšujúcich sumu           3 319,39 eura 33 193,92 eura.

VÝPOČET:

Tarifná hodnota

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE