FORMIAX

 

Súdny poplatok

 

 

ČO TO JE ?
Podľa sadzobníka poplatkov k zákonu 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení je súdny poplatok určený z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu a to vo výške 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura
VÝPOČET:

Tarifná hodnota

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE