FORMIAX

 

Zníženie dolnej hranice trestnej sadzby 1/3 podľa § 39 ods.4 Trestného zákona - mladistvý

 

 

Dz = dolná zvýšená

H = horná sadzba

D = dolná sadzba

ČO TO JE ?
Podľa § 39 ods. 4 v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby a v prípade trestných činov uvedených v odseku 3 písm. a) trest odňatia slobody nie kratší ako dvadsať rokov.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hornú hranicu trestnej sadzby trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Zadaj dolnú hranicu trestnej sadzby trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Alternatíva 1

Alternatíva 2

PRÍKLAD:

Pri trestnom čine Krádež podľa § 212 ods.4 Trestného zákona (zločin)je

  • horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 10 rokov,
  • dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody 4 roky.

Uprav JS a aj tu text na malsitvéhoooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Teda na výpočet zvýšenia dolnej hranice trestnej sadzby použijeme hore uvedený vzorec a zvýšenú dolnú sadzbu vypočítame nasledovne.

Dz = 4 - (4/3) = 2,66 teda 2 roky a 9 mesiacov.

Právna teória však ohľadne tohto výpočtu nie je jednotná a niektorí zastávajú názor, že vzorec na výpočet by mal byť nasledovný:

Dz = D - ((H-D)/3)

Teda

Dz = 4 - ((10-4)/3) = 4 - 2 = 2 teda 2 roky.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

Zníženie dolnej hranice trestnej sadzby online kalkulačka, Zníženie dolnej hranice trestnej sadzby výpočet, Zníženie dolnej hranice trestnej sadzby vzorec,

 

 

KOMENTÁRE