FORMIAX

 

Zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby pri zločinoch o 2/3 podľa § 38 ods.6 Trestného zákona

 

 

Dz = horná zvýšená

D = dolná sadzba

ČO TO JE ?
Podľa § 38 ods. 6 Trestného zákona pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny; v takom prípade sa ustanovenia odsekov 4 a 5 nepoužijú.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hornú hranicu trestnej sadzby ZLOČINU uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Zadaj dolnú hranicu trestnej sadzby ZLOČINU uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

PRÍKLAD:

Pri trestnom čine Krádež podľa § 212 ods.5 Trestného zákona (obzvlášť závažný zločin) je

  • horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 15 rokov,
  • dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody 10 rokov.

Teda na výpočet zvýšenia dolnej hranice trestnej sadzby použijeme hore uvedený vzorec a zvýšenú dolnú sadzbu vypočítame nasledovne.

10 + (2*(15-10)/3)=12

Dolná zvýšená sadzba je teda 12 rokov.

Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody zostáva nezmenená 15 rokov.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE