FORMIAX

 

Zvýšenie dolnej hranice trestu odňatia slobody u mladistvého o 1/2 po jej úprave podľa § 117 ods.1 Trestného zákona

 

 

Dz = horná zvýšená

H = horná sadzba

D = dolná sadzba

ČO TO JE ?

Podľa § 117 ods. 1 Trestného zákona trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky trestu odňatia slobody nie kratší ako dvadsať rokov.

Podľa § 38 ods. 5 Trestného zákona pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu polovicu; v takom prípade sa ustanovenie odseku 4 nepoužije.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hornú hranicu trestnej sadzby ZLOČINU uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je mladistvý páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Zadaj dolnú hranicu trestnej sadzby ZLOČINU uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je mladistvý páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

PRÍKLAD:

Pri trestnom čine Krádež podľa § 212 ods.4 Trestného zákona je

  • horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 10 rokov,
  • dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody 4 roky.

Teda na výpočet zníženia dolnej hranice trestnej sadzby použijeme hore uvedený vzorec a zníženú dolnú sadzbu vypočítame nasledovne.

4/2=2

Dolná znížená sadzba je teda 2 roky.

Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody zostáva nezmenená 10 rokov.

Teda na výpočet zvýšenia dolnej hranice trestnej sadzby podľa § 38 ods.5 TZ použijeme hore uvedený vzorec a zvýšenú dolnú sadzbu vypočítame nasledovne.

2 + ((10-2)/2)=6

Dolná zvýšená sadzba je teda 6 rokov.

Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody zostáva nezmenená 10 rokov.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE