FORMIAX

 

Zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby o 1/3 podľa § 38 ods.4 Trestného zákona

 

 

Dz = horná zvýšená

H = horná sadzba

D = dolná sadzba

ČO TO JE ?
Podľa § 38 ods. 4 Trestného zákona ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hornú hranicu trestnej sadzby trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Zadaj dolnú hranicu trestnej sadzby trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

PRÍKLAD:

Pri trestnom čine Krádež podľa § 212 ods.4 Trestného zákona je

  • horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 10 rokov,
  • dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody 4 roky.

Teda na výpočet zvýšenia dolnej trestnej sadzby použijeme hore uvedený vzorec a zvýšenú dolnú sadzbu vypočítame nasledovne.

4 + ((10-4)/3)=6

Dolná zvýšená sadzba je teda 8 rokov.

Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody zostáva nezmenená 10 rokov.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE