FORMIAX

 

Zníženie hornej hranice trestu odňatia slobody u mladistvého o 1/3 po jej úprave podľa § 117 ods.1 Trestného zákona

 

 

Hz = horná zvýšená

H = horná sadzba

D = dolná sadzba

ČO TO JE ?

Podľa § 117 ods. 1 Trestného zákona trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky trestu odňatia slobody nie kratší ako dvadsať rokov.

Podľa § 38 ods. 3 Trestného zákona ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hornú hranicu trestnej sadzby trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je mladistvý páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Zadaj dolnú hranicu trestnej sadzby trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je mladistvý páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

PRÍKLAD:

Pri trestnom čine Krádež podľa § 212 ods.4 Trestného zákona je

  • horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 10 rokov,
  • dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody 4 roky.

Teda na výpočet zníženia dolnej hranice trestnej sadzby použijeme hore uvedený vzorec a zníženú dolnú sadzbu vypočítame nasledovne.

4/2=2

Dolná znížená sadzba je teda 2 roky.

Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody zostáva nezmenená 10 rokov.

Na výpočet zníženia hornej hranice trestnej sadzby podľa § 38 ods.3 TZ použijeme hore uvedený vzorec a zníženú hornú sadzbu vypočítame nasledovne.

10 - ((10-4)/3)=8

Horná znížená sadzba je teda 8 rokov.

Dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody je 2 roky.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE