FORMIAX

 

Náhrada za zastupovanie vo veciach priestupkov a trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí

 

 

Podľa § 12 ods.1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.
Podľa § 12 ods.2 pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

 

 

VÝPOČET:

Zadajte počet úkonov

V roku 2020

V roku 2019

V roku 2018

V roku 2017

V roku 2016

V roku 2015

V roku 2014

V roku 2013

V roku 2012

V roku 2011

V roku 2010

VÝSLEDOK:

 

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013:

Rok 2012:

Rok 2011:

Rok 2010:

Spolu:

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE