FORMIAX

 

Náhrada za stratu času § 17 ods.2 vyhlášky

 

 

Podľa § 17 ods.1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.
Podľa § 1 ods.3 výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ak odsek 4 neustanovuje inak (ďalej len „výpočtový základ“).

 

 

VÝPOČET:

Zadajte počet aj začatých polhodín

V roku 2020

V roku 2019

V roku 2018

V roku 2017

V roku 2016

V roku 2015

V roku 2014

V roku 2013

V roku 2012

V roku 2011

V roku 2010

VÝSLEDOK:

 

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013:

Rok 2012:

Rok 2011:

Rok 2010:

Spolu:

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE