FORMIAX

 

Trojčlenka - priama úmera

 

 

 

 

ČO TO JE ?
Trojčlenka je jednoduchá matematická metóda na výpočet priamej alebo nepriamej postupnosti veličiny v závislosti od veličiny podľa vzorca , pričom je konštanta. Jednoducho povedané, veličiny  sú v priamej úmere. Ich podiel sa rovná konštante. Ak sa veličina zdvojnásobí, prípadne strojnásobí, následkom toho sa zdvojnásobí, prípadne strojnásobí aj veličina.

 

 

VÝPOČET:

X

Y↑

x

y↑

PRÍKLAD:

Auto spotrebuje 6 litrov benzínu na 100 kilometrov. Koľko litrov benzínu spotřebuje po 250 kilometroch? 

100 km ........... 6 litrov

↑250 km ........ x litrov

Teda

6* (250 / 100 ) =x

6 * 2,5 = x

15 = x

Auto za 250 km spotrebuje 15 litrov benzínu.


 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE