FORMIAX

 

Trojčlenka - nepriama úmera

 

 

 

 

ČO TO JE ?
Trojčlenka je jednoduchá matematická metóda na výpočet priamej alebo nepriamej postupnosti veličiny v závislosti od veličiny podľa vzorca , pričom je konštanta. Jednoducho povedané, veličiny  sú v priamej úmere. Ich podiel sa rovná konštante. Ak sa veličina zdvojnásobí, prípadne strojnásobí, následkom toho sa zdvojnásobí, prípadne strojnásobí aj veličina.

 

 

VÝPOČET:

X

Y↓

x

y↑PRÍKLAD:

Na svojom počítači máte internet s rýchlosťou 2 MB za sekundu a záznam ste si stiahli za 450 sekúnd. Za ako dlho by ste stiahli rovnaký záznam, ak by ste mali internet s rýchlosťou 6 MB za sekundu?

2 MBa ........... 450 sekúnd

↓4 MBa ........ x sekúnd

Teda:

450 * (2 / 6) = x

450 * 0.33333 = x

150 = x

Záznam by ste stiahli za 150 sekúnd.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE