FORMIAX

 

Prevod arabských čísiel na rímske a späť

 

 

ČO TO JE ?

Rímske číslice sú spôsob zápisu čísiel pomocou písmen abecedy.

Spôsob zapisovania rímskych číslic vznikol v stredoveku. Je odvodený zo spôsobu, akým zapisovali číslice starí Rimania, ale obsahuje niektoré vylepšenia. Základné rímske číslice používané dnes sú: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000

Rimania obvykle písali číslo 4 ako IIII, číslo 40 ako XXXX, číslo 999 ako DCCCCLXXXXVIIII.

Ku skráteniu zápisu takých dlhých čísiel sa používalo pravidlo pre od čítanie. Pravidlo pre odčítanie umožňuje použitie šiestich zložených symbolov, v ktorých menšia číslica predchádza väčšej: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900

 

 

VÝPOČET:

Zadaj arabské číslo

Zadaj rímske číslo

PRÍKLAD:

Prevod z arabských čísel na rímske nájdete TU:

Naopak potrebujeme na previesť na arabské číslo rímske číslo MCCLIV. Použijeme pri tom hore uvedené pravidlo odčítania pomocou šiestich zložených symbolov ako je to popísané hore.

Potom MCCLIV rozdelíme na:

M = 1000

CC = 2 * 100

L = 50

IV = 4

Spolu: 1254

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE