FORMIAX

 

Odčítanie zlomkov od zlomkov

 

 

a, c, e = čitateľ

b, d, f = menovateľ

-- = zlomková čiara

ČO TO JE ?
Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou celého čísla zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov. Zlomok sa zapisuje v tvare ako na obrázku, -- alebo a/b. Výraz „ a“ sa nazýva čitateľ, výraz  “b“ sa nazýva menovateľ a čiara medzi nimi sa nazýva zlomková čiara. Aby mal zlomok zmysel, nesmie v ňom byť  nula (nulou alebo nulu nie je možné deliť).

 

 

VÝPOČET:

Zadaj čitatel 1

Zadaj menovatel 1

Zadaj čitateľ 2

Zadaj menovateľ 2

PRÍKLAD:

ČitateľA je 1

MenovateľA je 2

ČitateľB je 2

MenovateľB je 5

         
1   2   1
---- - ---- = -----
2   5   10

Pri odčítaní zlomkov musíme nájsť najprv najbližšieho spoločného menovateľa menovateľom A a B to je v našom prípade 10 (10 je deliteľné 2 aj 5 ).

ČitateľaA potom vynásobíme počtom koľko krát sa menovateľA (2) nachádza v spoločnom menovateľovi (10).

10/2=5

ČitateľA je potom 1*5=5

Tak isto postupujeme aj v čitateľoviB

10/5=2

ČitateľB je potom

2/2=4

Spoločný čitateľ je potom 5-4=1

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE