FORMIAX

 

Násobenie zlomkov zlomkami

 

 

a, c, e = čitateľ

b, d, f = menovateľ

-- = zlomková čiara

ČO TO JE ?
Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou celého čísla zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov. Zlomok sa zapisuje v tvare ako na obrázku, -- alebo a/b. Výraz „ a“ sa nazýva čitateľ, výraz  “b“ sa nazýva menovateľ a čiara medzi nimi sa nazýva zlomková čiara. Aby mal zlomok zmysel, nesmie v ňom byť  nula (nulou alebo nulu nie je možné deliť).

 

 

VÝPOČET:

Zadaj čitatel 1

Zadaj menovatel 1

Zadaj čitateľ 2

Zadaj menovateľ 2

PRÍKLAD:

ČitateľA je 1

MenovateľA je 2

ČitateľB je 2

MenovateľB je 5

         
1   2   1
---- * ---- = -----
2   5   5

Pri násobní zlomkov vynásobíme čitateľov A a B a menovateľov A a B.

Spoločný čitateľ je potom

1/2=5

Spoločný menovateľ je potom

2*5=10

Kedže spoločný čitateľ aj spoločný menovateľ je deliteľný celým číslom 2 celý zlomok zjednodušíme do základného tvaru

Spoločný čitateľ

2/2=1

Spoločný menovateľ

10/2=5

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE