FORMIAX

 

Delenie zlomkov zlomkami

 

 

a, c, e = čitateľ

b, d, f = menovateľ

-- = zlomková čiara

ČO TO JE ?
Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou celého čísla zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov. Zlomok sa zapisuje v tvare ako na obrázku, -- alebo a/b. Výraz „ a“ sa nazýva čitateľ, výraz  “b“ sa nazýva menovateľ a čiara medzi nimi sa nazýva zlomková čiara. Aby mal zlomok zmysel, nesmie v ňom byť  nula (nulou alebo nulu nie je možné deliť).

 

 

VÝPOČET:

Zadaj čitatel 1

Zadaj menovatel 1

Zadaj čitateľ 2

Zadaj menovateľ 2

PRÍKLAD:

ČitateľA je 1

MenovateľA je 4

ČitateľB je 1

MenovateľB je 2

1
--    
4   1
--- = ---
1   2
--    
2    

Zlomky delíme nasledovne.

ČitateľA delíme čitateľomB v našom prípade

1/1=1

a menovateľA menovateľomB v našom prípade

4/2=2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE