FORMIAX

 

Obvod a obsah kruhového výseku

 

 

O = 2πr. α / 360°

S = πr2. α / 360°

O = obvod

S = obsah

S = stred

α = uhol

r = polomer

ČO TO JE ?
Kruhový výsek je časť kruhu, ktorému prislúcha určitý stredový uhol.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj polomer

Zadaj uhol α v stupňoch

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Polomer kruhového výseku je napr. 6 cm a uhol výseku α je 45°.

Teda

r = 6,

α = 45.

Obvod kruhového výseku:

Použijeme vzorec

O = 2πr. α / 360°

teda

O = (2*3,14*6*45) / 360

O = 4.71 cm

Obsah kruhového výseku:

Použijeme vzorec

S = πr2. α / 360°

teda

S = (3,14*6*6*45) / 360

S = 14.14 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE