FORMIAX

 

Obsah a objem kruhového rotačného valca

 

 

S = 2πrv + 2πr2

V = πr2v

S = obsah

V = objem

S = stred

r = polomer = 1/2d

d = priemer

v = výška

ČO TO JE ?
Kruhový rotačný valec je trojrozmerné geometrické teleso s kruhovou podstavou a kolmým plášťom.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj polomer

Zadaj výšku

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Polomer rotačného kruhového valca je napr. 4 cm a výška je 10 cm.

Teda

r = 4,

v = 10

Obsah rotačného kruhového valca:

Použijeme vzorec

S = 2πrv

teda

S = 2*3,14*4*10

S = 351.86 cm2

Objem rotačného kruhového valca:

Použijeme vzorec

V = πr2v

teda

V = 3,14*4*4*2*10

V = 502.65 cm3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE