FORMIAX

 

Obsah trojuholníka

 

 

S = (a * v)/2

S = obsah

a = základňa

v = výška

b, c = strany

ČO TO JE ?
Trojuholník je jeden zo základných rovinných geometrických útvarov  s troma vrcholmi a stranami. Je to dvojrozmerný útvar, ktorého súčet vnútorných uhlov je vždy 180°.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj základňu trojuholníka

Zadaj výšku trojuholníka

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Obsah trojuholníka:

Strany trojuholníka sú napr. a - základňa je 8 cm, výška v je 6 cm ,

Teda

a = 8,

v = 6.

Použijeme vzorec

S = (a * v)/2

teda

S = (8 * 6)/2

S = 24 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE