FORMIAX

 

Obvod a obsah štvorca

 

 

O = 4 * a

S = a * a

O = obvod

S = obsah

a = strana "a"

ČO TO JE ?
Štvorec je druh mnohouholníka a obdĺžnika so štyrmi rovnako dlhými stranami a pravými uhlami medzi nimi.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu štvorca

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strana štvorca je napr. 8 cm. Teda a = 8.

Obvod štvorca:

Použijeme vzorec

O = 4 * a

teda

O = 4 * 8

O = 32 cm

Obsah štvorca:

Použijeme vzorec

S = a * a

teda

S = 8 * 8

S = 64 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE