FORMIAX

 

Obvod a obsah rovnobežníka

 

 

O = 2 * a + 2 * b

S = a * v

O = obvod

S = obsah

a = strana "a"

b = strana "b"

v = výška

ČO TO JE ?
Rovnobežník je štvoruholník, ktorého protiľahlé strany ( ale nie priľahlé ), sú rovnobežné a majú rovnakú dĺžku.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu "a" rovnobežníka

Zadaj stranu "b" rovnobežníka

Zadaj výšku "v" rovnobežnika

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strany rovnobežníka sú napr. s je 8 cm, b je 6, cm a výška v je 4 cm. Teda

a = 8,

b = 6,

v = 4.

Obvod rovnobežníka:

Použijeme vzorec

O = 2 * a + 2 * b

teda

O = 2 * 8 + 2 * 6

O = 28 cm

Obsah rovnobežníka:

Použijeme vzorec

S = a * v

teda

S = 8 * 4

S = 32 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE