FORMIAX

 

Pytagorova veta

 

 

c2 = a2 + b2

a = strana "a"

b = strana "b"

c = strana "c"

ČO TO JE ?
Obsah štvorca zostrojeného nad preponou (najdlhšou stranou) pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami.

 

 

VÝPOČET:
Zadaj len dve hodnoty

Zadaj stranu "a"


Zadaj stranu "b"


Zadaj stranu "c"

PRÍKLAD:

Strana a je napr. 2 a strana b je 3. Pre výpočet strany c použijeme vzorec Pytagorovej vety

c2 = a2 + b2

Teda

c2 = 2*2 + 3*3

c2 = 13

c = druhá odmocnina z 13 teda 3.61

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE