FORMIAX

 

Desatinné čísla a zlomky

 

 

ČO TO JE ?

Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou celého čísla zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov. Zlomok sa zapisuje v tvare ako na obrázku, -- alebo a/b. Výraz „ a“ sa nazýva čitateľ, výraz  “b“ sa nazýva menovateľ a čiara medzi nimi sa nazýva zlomková čiara. Aby mal zlomok zmysel, nesmie v ňom byť  nula (nulou alebo nulu nie je možné deliť).

 

 

VÝPOČET:

Zadaj desatinné číslo

PRÍKLAD:

Desatinné miesto je napr. 1,5

Desatinné miesto prevedieme na zlomok nasledovne 1,5. 1,5 je v podstate zlomok

                     
1,5     15     3     1  
-- *10 = -- /5 = -- = 1 --  
1     10     2     2  

 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE