FORMIAX

 

Prevod arabských čísiel na rímske

 

 

ČO TO JE ?

Rímske číslice sú spôsob zápisu čísiel pomocou písmen abecedy.

Spôsob zapisovania rímskych číslic vznikol v stredoveku. Je odvodený zo spôsobu, akým zapisovali číslice starí Rimania, ale obsahuje niektoré vylepšenia. Základné rímske číslice používané dnes sú: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000

Rimania obvykle písali číslo 4 ako IIII, číslo 40 ako XXXX, číslo 999 ako DCCCCLXXXXVIIII.

Ku skráteniu zápisu takých dlhých čísiel sa používalo pravidlo pre od čítanie. Pravidlo pre odčítanie umožňuje použitie šiestich zložených symbolov, v ktorých menšia číslica predchádza väčšej: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900

 

 

VÝPOČET:

Zadaj číslo ktoré chceš previesť na rímske číslo.

PRÍKLAD:

Napr potrebujeme na previesť na rímske číslo arabské číslo 1254. Použijeme pri tom hore uvedené pravidlo odčítania pomocou šiestich zložených symbolov ako je to popísané hore.

Potom 1254 rozdelíme na:

1000 = M

2 * 100 = CC

50 = L

4 = IV

Spolu: MCCLIV

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE