FORMIAX

 

Percentá

 

 

ČO TO JE ?
Percento je stotina z celku. Je to spôsob ako vyjadriť časť celku (čiže zlomok) pomocou celého čísla. Zápis napr. „45 %“ (45 percent) je v skutočnosti iba skratka pre zlomok 45/100, tzn. desatine číslo 0,45.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj koľko percent z ľubovoľného čísla chceš. Napr. 15 %

Zadaj ľubovoľné číslo z ktorého chceš percentá vypočítať.

% z(zo)

je

PRÍKLAD:

Napr 15 % zo 125 vypočítame nasledovne:

125/100=1,25= 1%

1,25*15=18,75

Teda 15% zo 125 je 18,75

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE