FORMIAX

 

Obvod a obsah pravidelného mnohouholníka

 

 

O = n * a

S = (na 2)/4 * cot(π/n)

O = obvod

S = obsah

S = Stred

a = strana

v = výška

r = polomer

n= počet strán

ČO TO JE ?

Mnohouholník je časť roviny vymedzená úsečkami, ktoré spájajú určitý počet bodov (najmenej tri), z ktorých žiadne tri susedné neležia na jednej priamke. 

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu "a" mnohouholníka

Zadaj počet strán mnohouholníka

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strana mnohouholníka je napr. 8 cm. Teda a = 8. Počet strán je 6

Obvod mnohouholníka:

Použijeme vzorec

O = n * a

teda

O = 6 * 8

O = 48 cm

Obsah mnohouholníka:

Použijeme vzorec

S = (na 2)/4 * cot(π/n)

teda

S = (6*8*8)/4 * cot(3,14/6)

S = 166.28 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE